Black Ribbon

}

  สภากาแฟ 22 ก.พ. 2560

   

   
   


  สืบ นาคะเสถียร

  วีรบุรุษ แห่งห้วยขาแข้ง

     
            "ห้วยขาแข้ง" ผืนป่าที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู๋ในจังหวัด อุทัยธานี โดยมีวีรบุรุษหนึ่งเดียว ที่เป็นตำนานแห่งป่านห้วยขาแข้งนี้ นั่นคือ สืบ นาคะเสถียร ซึ่งเป็นผู้ที่ต่อสู้กับผู้บุกรุก และปกป้องพื้นป่า รวมไปถึงพืชพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าต่างๆ ให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ แต่แล้วเส้นทางชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร ก็ต้องสิ้นสุดลง ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533

     

                  สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ชื่อเดิมว่า "สืบยศ"  เกิดเมื่อวัน เสาร์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2492 ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี บิดาชื่อ นายสลับ มารดาชื่อ นางบุญเยี่ยม มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดย สืบ เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว น้องชายและน้องสาว คือ นายกอบกิจ นาคะเสถียร และน้องสาว กัลยา รักษาสิริกุล สืบ นาคะเสถียร มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ ชินรัตน์ สืบ มีบุคลิกประจำตัว คือ เมื่อเขาสนใจหรือตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ เวลาว่างในวัยเด็ก สืบ ชอบท่องเที่ยว โดยมีหนังสติ๊กคู่ใจ รวมเดินทางด้วย  สืบ นาคะเสถียร กับหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

          สืบ นาคะเสถียร ได้กลับเข้ามารับราชการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2531 และสืบได้พยายามเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และป่าห้วยขาแข้ง มีฐานะเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ จากองค์การสหประชาชาติ โดยเล็งเห็นว่าฐานะดังกล่าวจะเป็นหลักประกันสำคัญ ที่จะคุ้มครองป่าผืนนี้เอาไว้อย่างถาวร

  โดย ปลายปี พ.ศ. 2532 สืบได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่อังกฤษ พร้อมกับได้รับมอบหมาย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญมากไม่แพ้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในปี พ.ศ. 2533 สืบ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ได้เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมอภิปรายในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง โดยเน้นเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้อง” และ “การอพยพสัตว์ป่าตกค้างในเขื่อนเชี่ยวหลาน

  สืบ ได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาป่าผืนนี้ไว้ให้ได้อย่างชัดแจ้ง ได้ประกาศให้รู้ทั่วกันว่า “ผมมารับงานที่นี่ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
  ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับงานหัวหน้าเขตฯ ถึงแม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถปกป้องป่าได้

  เนื่อง จาก การดูแลผืนป่าขนาดมากกว่าหนึ่งล้านไร่ ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่จำกัด รวมถึงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย และมากกว่านั้นปัญหาความยากจนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยโดยรอบเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า ทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่หวังผลประโยชน์ ได้ว่าจ้างชาวบ้านในเขตป่าสงวนเข้ามาตัดไม้ และลักลอบล่าสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์  การเสียสละด้วยชีวิต

            บ้านพักของสืบในห้วยขาแข้งสถานที่ที่เขาเลือกที่จบชีวิตลง เช้ามืดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 สืบ นาคะเสถียร ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง สืบได้สั่งเสียลูกน้องคนสนิทและเขียนจดหมายสั่งเสีย 6 ฉบับ ชำระสะสางภาระรับผิดชอบ และทรัพย์สินส่วนตัวที่คั่งค้าง รวมถึงมอบหมาย เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า ให้สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตั้งศาลเพื่อแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพลีชีพรักษาป่าห้วยขาแข้ง แล้วสวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจสงบ เสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งในราวป่าลึก ที่ห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ได้จบชีวิตของเขาลง และเป็นจุดเริ่มต้นของ “ตำนานนักอนุรักษ์ไทย สืบ นาคะเสถียร ผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจ


  ผลงานวิชาการของสืบ

  1. พ.ศ. 2524 การทำรังวางไข่ของนกบางชนิดที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย

  2. พ.ศ. 2526 รายงานการสำรวจนก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย

  3. พ.ศ. 2527 รายงานผลการวิจัย การจัดการป่าไม้บริเวณ พื้นที่ป่าต้นน้ำคลองแสง โครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

  4. พ.ศ. 2528 การศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์ป่า ในบริเวณโครงการ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน ตามพระราชดำริ

  5. พ.ศ. 2529 นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง

  6. พ.ศ. 2529 รายงานผลการจับเนื้อทราย ที่เกาะกระดาษ

  7. พ.ศ. 2529 เลียงผาที่พบในประเทศไทย การกระจายถิ่นที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมบางประการ

  8. สำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของเก้งหม้อ

  9. พ.ศ. 2530 นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี และ จ.ตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี และ จ.ตาก กุมภาพันธ์  โดย สืบ นาคะเสถียร, นริศ ภูมิภาคพันธุ์, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

  10. การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับ สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

  11. พ.ศ. 2532 การอพยพสัตว์ป่า ในอ่างเก็บน้ำรัชชประภา สัมมนาสัตว์ป่า

  12. วิเคราะห์ความเหมาะสม จากรายงานและแผนการ แก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า

  13. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แควใหญ่ตอนบน (Assessment on Report and Impact Assessment Plan on Forestry and Wildlife of Upper Quae Yai Project)

  14. รายงานการประเมินผลงาน ช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้าง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฏร์ธานี

  15. Nomination of the Thung Yai-Huay Kha Khaeng Wildlife
  Sanctuary to be a UNESCO World Heritage Site, May 1990 Submitted by the Wildlife Conservation Division, Royal Forest Department Prepared Seub Nakasathien and Belinda Stewart-Cox


  ทั้งนี้ สืบ นาคะเสถียร ยังได้เอ่ยถ่อยคำที่บ่องบอกถึงความรับผิดชอบ และความจริงใจในการทำหน้าที่อนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง และสัตว์ป่าว่า

   “ผมคิดว่า ชีวิตผมทำได้ดีที่สุดแล้ว เท่าที่ผมมีชีวิตอยู่

  ผมคิดว่า ผมได้ช่วยเหลือสังคมดีแล้ว

  ผมคิดว่า ผมได้ทำตามกำลังของผมดีแล้ว

  และ…ผมพอใจ ผมภูมิใจสิ่งที่ผมทำ …”

  สืบ นาคะเสถียร

  IMG 3051

                                    

   

   

                                       

   


     
        สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร 


        "สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร" ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2520 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในขณะนั้น โดยได้สั่งการให้สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตรปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานเมืองเก่าโดยขอใช้พื้นที่จากกรมศิลปากร ในท้องที่ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ มีกำแพงเมืองคูเมือง เจดีย์เก่าอยู่ภายใน มีพื้นที่ประมาณ 316 ไร่ เพื่อปลูกรวบรวมพรรณไม้และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทางจังหวัด โดยเฉพาะศาลหลักเมืองพิจิตรอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
  ทั่วไป

          สวนรุกขชาติกาญจนกุมารตั้งอยู่ที่อุทยานเมืองเก่าตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ห่างจากจังหวัดพิจิตรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1068 ต่อไปอีก 6 กม.


     
         สวนรุกขชาติกาญจนกุมารมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีพรรณไม้อันร่มรื่นและได้มีการปลูก
  พรรณไม้นานาชนิด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พรรณไม้เด่นที่สำคัญได้แก่ ไม้สัก ประดู่ป่า แดง มะค่าโมง ยางนา ตะแบก นนทรี  เป็นต้น

  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง


  - วัดท่าหลวง

  - วัดโพธิ์ประทับช้าง

  - พระพุทธเกตุมงคล

  - เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา

  - วัดมหาธาตุ

  - วัดบางคลาน

  - บึงสีไฟ

   

  ภาพบรรยากาศโดยรอบบริเวณสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร


  View the embedded image gallery online at:
  http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeId18f1f5cb3e

  May 2017
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  045101
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ตลอดวันนี้
  1119
  3973
  8861
  16294
  45101
  0
  45101

  Your IP: 54.196.24.102
  2017-05-24 11:35
  Visitors Counter