THAILAND
519194
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
250
2125
4581
510087
20257
14632
519194

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-09-28:46
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
โครงการแก้ไขปัญหาลิงป่า ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ วัดเขาปฐวี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด
วันที่ 27 กันยายน 2565 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ สบอ.12 (นครสวรรค์) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
1. นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาลิงที่ 7 ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้ร่วมต้อนรับนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินกิจกรรมทำหมันลิงในโครงการควบคุมประชากรลิงเขาปฐวีแบบบูรณาการ ตามโครงการแก้ไขปัญหาลิงป่า ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ วัดเขาปฐวี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
(ภาพประกอบโครงการภาพที่ 1-4)
2. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด ซึ่งในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดโดยมีนายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ต.แควใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
(ภาพประกอบกิจกรรมภาพที่ 1-4)
ข้อมูล/ภาพ: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ สบอ.12 (นครสวรรค์)