THAILAND
0575975
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
494
409
2949
567293
903
33877
575975

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:05
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

LogoContentHome001 9

"พินัยกรรมธรรมชาติ" เป็นเหมือนกับพินัยกรรมที่ธรรมชาติได้เขียนไว้เป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง มรดกซึ่งก็คือผืนป่าและความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ เหลืออยู่น้อยนิด ซึ่งใกล้จะหมดไปจากประเทศ... ธรรมชาติให้สิ่งนี้ไว้กับคนไทย 60 ล้านคน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า เราทุกคน จะจัดการกับมรดกชิ้นนี้อย่างไร ทางออกที่เราจะเป็นผู้เลือก ไม่ว่าจะรักษา หรือทำลาย คำตอบขึ้นอยู่กับใจของเราทุกคน...


วิดิทัศน์ (VTR) กรมอุทยานแห่งชาติฯ (8 ธ.ค.2563 สารคดีสั้นเนื่องใน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ Green Asia Films)


“ทุกย่างก้าวคือการอนุรักษ์ ทุกอุปสรรคคือความเสียสละเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ” ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future) ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol System นำมาใช้ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของไทย เพื่อให้เจ้าหน้าพิทักษ์ป่าที่มีข้อมูลและเทคโนโลยี ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพทั้งในการป้องกัน การปราบปราม และการจัดการพื้นที่โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

ผู้พิทักษ์ป่า by คาราบาว


ผู้พิทักษ์ป่า by SCG


ชีวิตผู้พิทักษ์ป่า


ผู้หญิงกับงานพิทักษ์ป่า


มหิงสา ควายป่าฝูงสุดท้ายแห่งห้วยขาแข้ง


เรื่องเล่าจากป่า

 

LineHorizonGif