THAILAND
0575556
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
75
409
2530
567293
484
33877
575556

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:55
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
“การวางหรีดรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร”
วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “ทุนสืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” จำนวน 45 ทุน มอบเครื่องกรองน้ำ 43 เครื่อง และไฟฉายคาดหัว 100 อัน การกล่าวคำปฏิญาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการที่จะเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่ดี เพื่อสืบสานปณิธานของสืบ นาคะเสถียร และการวางหรีดรำลึกสืบ นาคะเสถียร โดยมีนายนพดล พลเสน อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายนฤพนธ์ ทิพย์มนฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ รุ่น 35 ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงชัย คณะบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุทัยธานี ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จากเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณลานหญ้าหน้าอนุสรณ์สืบ นาคะเสถียร กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติของผืนป่าห้วยขาแข้ง กิจกรรม ART WORKSHOP จากศิลปินอาสาสมัคร และนิทรรศการการอนุรักษ์ของหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง