Friday
Asia - Bangkok
November 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
565805
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
538
603
4213
556583
12847
20155
565805

Your IP: 192.168.60.1
2018-11-16 12:42
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยวนอุทยานเขาหลวง วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง จังหวัดนครสวรรค์, วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร และวนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี จัดทำโครงการการจัดทำแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อม ประจำปี 2561 ณ วนอุทยานเขาหลวง (ถ้ำธารทิพย์) โดยใช้สถานการณ์สมมุติเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการสูญเสียและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน เป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และแนวทางการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่วนอุทยานทั้ง 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขและฟื้นฟูหลังเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

LineHorizonGif