Friday
Asia - Bangkok
November 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
565803
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
536
603
4211
556583
12845
20155
565803

Your IP: 192.168.60.1
2018-11-16 12:39
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมงานบำรุงป่า (ค่าแรงงาน) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี เนื้อที่ 200 ไร่ ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 รายละเอียด


 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 แบบ สขร.1 รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ส่วนอุทยานแห่งชาติ รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สวนรุกขชาติไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด(2) จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด(1) จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1  (ภาคกลาง) รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านป่าหมากจังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านโละโคะจังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนนาถ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 แบบ สขร.1 ายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝายต้นน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ อ่านเพิ่มเติม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่าบ้านไร่ อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่าห้วยคต อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร 

อ่านเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 แบบ สขร.1 

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกหญ้าแฝก อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion  อ่านเพิ่มเติม

สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำ แบบ Gabion จำนวน 50 แห่ง รายละเอียด

 

 Forward