004366
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
25
62
107
4202
226
493
4366

Your IP: 192.168.102.1
2021-09-18 17:18
Visitors Counter

โครงสร้างส่วนจัดการต้นน้ำ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Rataphon

นายรัตพล  ภาคภูมิกมลเลิศ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ฝ่ายวิชาการ

Sithi2

นายสิทธิ  จันทร์เดช

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน

ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการอีกหน้าที่หนึ่ง


ฝ่ายปฏิบัติการ

Prakit1

นายประกิจ  พวงระย้า

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง

ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอีกหน้าที่หนึ่ง