016029
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
28
33
77
15914
28
357
16029

Your IP: 192.168.102.1
2023-12-01 20:53
Visitors Counter

download

 

วิสัยทัศน์ ภาระกิจ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ระบบนิเวศต้นน้ำสมบูรณ์และยั่งยืน


 

ภารกิจส่วนจัดการต้นน้ำ

 

- กำหนดแผนปฏิบัติการ

- ควบคุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่

- ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านสารบรรณ

- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านพัสดุ

- จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

- จัดประชุมประจำเดือนของหน่วยงานในสังกัด

- ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  (สสอ.)

- บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติ  สบอ.12