016019
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
18
33
67
15914
18
357
16019

Your IP: 192.168.102.1
2023-12-01 19:59
Visitors Counter

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น  กำแพงเพชร


 

Yuthana

นายยุทธนา  ดีสวน

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น

 

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548

ดูแลรับผิดชอบลุ่มน้ำแม่วงก์ ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำ

หลักสะแกกรัง รับผิดชอบคาบเกี่ยว 2 จังหวัด คือ

จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ รวมเนื้อที่

ประมาณ 395,593 ไร่

- เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประมาณ 387,003 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ประมาณ 6,417 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ และป่าแม่เปิน ประมาณ 2,173 ไร่

เขตจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 207,866 ไร่

เขตจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 187,729 ไร่

image072

image070

ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น

ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแม่วงก์

บ้านใหม่แม่เรวา หมู่ 24 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

พิกัด UTM 533016 E

1757320 N

image074