016018
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
17
33
66
15914
17
357
16018

Your IP: 192.168.102.1
2023-12-01 19:46
Visitors Counter

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน กำแพงเพชร


Sithi2

นายสิทธิ  จันทร์เดช

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548

ดูแลรับผิดชอบลุ่มน้ำปิง ส่วนที่ 5 ซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำหลักปิง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 459,778.13 ไร่

- เขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน เนื้อที่ประมาณ 156,088 ไร่ 

- เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ประมาณ 65,252 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุงประมาณ 

  94,180 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขลองขลุงและป่าแม่วงก์ประมาณ 72,636 ไร่

- พื้นที่นอกเขตป่าประมาณ 71,622.13 ไร่

Untitled

Untitled2

ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

พิกัด UTM 521110 E

1778162 N

image061