016024
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
23
33
72
15914
23
357
16024

Your IP: 192.168.102.1
2023-12-01 20:31
Visitors Counter

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า กำแพงเพชร


 Amornrat3

นางสาวอมรรัตน์ สิริมากร

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552

ดูแลรับผิดชอบลุ่มน้ำปิงตอนล่าง(สาขาคลองวังเจ้า)

รับผิดชอบคาบเกี่ยว 2 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร

และจังหวัดตาก รวมเนื้อที่ประมาณ 144,822.18 ไร่

- เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

เนื้อที่ 136,318.20 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก

จังหวัดตากเนื้อที่ประมาณ 8,503.98 ไร่

image035

image037

ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า

ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านใหม่ชุมชนไทร (บ้านป่าคา) หมู่ที่ 8

ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

พิกัด UTM 47 Q 0507450 E

1809639 N

khunwangjao