016028
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
27
33
76
15914
27
357
16028

Your IP: 192.168.102.1
2023-12-01 20:49
Visitors Counter

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก กำแพงเพชร


Rataphon

นายรัตพล  ภาคภูมิกมลเลิศ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก

หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548

ดูแลรับผิดชอบลุ่มน้ำปิงตอนล่าง(สาขาคลองสวนหมาก)

ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รวมเนื้อที่ประมาณ 478,750 ไร่ 

- เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ประมาณ 251,200 ไร่

- เขตอุทยานแห่งคลองลานประมาณ 115,800 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก

  ประมาณ 97,550 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง 

  ประมาณ 14,200 ไร่

SAM 4651

Untitled1

ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก

ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคลองสวนหมาก

ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

พิกัด UTM 512740 E

1779456 N

image050