016014
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
13
33
62
15914
13
357
16014

Your IP: 192.168.102.1
2023-12-01 18:48
Visitors Counter

หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี


 Prakit1

นายประกิจ  พวงระย้า

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง

หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535

ดูแลรับผิดชอบลุ่มน้ำสะแกกรัง(สาขาห้วยทับเสลา) จังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี รวมเนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 271,182 ไร่ 

- เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ประมาณ 62,500 ไร่

- เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา - ห้วยคอกควาย

ประมาณ 166,318.20 ไร่

8640

image084

ที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง

ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่บ้านอ่างห้วยดง ตำบลระบำ

อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ดำเนินงาน

อยู่บริเวณแนวกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

พิกัด UTM 549475 E

1714548 N

image090