วนอุทยานห้วยคต

                  วนอุทยานห้วยคต (สวนป่าบ้านไร่เดิม)  อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองพรมหน่อ เหนืออ่างเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน
เลขที่ 129 ม.9 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
สภาพที่ตั้งวนอุทยานห้วยคต เป็นพื้นที่ป่าที่ราบต่ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 7-10 กม.


นายสุระ ศาสตรา
ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าวนอุทยานห้วยคต

ที่ตั้ง 
129 หมู่ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170
โทรศัพท์ 081-7854703
Facebook Fanpage : ห้วยคต อุทัยธานี

แหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ

ทิวทัศน์โดยรวมของพื้นที่วนอุทยานแห่งนี้ มีอ่างเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน (Khlong Kaithuean Reservoir) ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทาน สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในท้องถิ่น


แผนที่วนอุทยานห้วยคต

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit