THAILAND
0848629
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
561
970
561
839641
25906
48633
848629

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:40
Visitors Counter

JBGMusic

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง)


Center REsearch Wildlife Central1

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) 309 หมู่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

-เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการสัตว์ป่าแบบบูรณาการ

  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 1.ประชุม-ชี้แจงกับชุมชนรอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 2.ส่งเสริมเกษตรทางรอดเพื่อลดการพึ่งพิงป่าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ศึกษาการพัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

4.ศึกษาแนวทางการสร้างแนวเชื่อมต่อป่าเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก

5.ร่วมปฏิบัติการสาธิต และฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้กับหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์

6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาการบริหารงานพื้นที่อนุรักษ์

7.การพัฒนาระบบสื่อสารและการตรวจการณ์ระยะไกลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (Smart Eye)

IMG 0035

IMG 0045

IMG 0078

IMG 0088