THAILAND
0575655
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
174
409
2629
567293
583
33877
575655

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:32
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
นายธวัธชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายสมเกียรติ พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมการบำรุงต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการต่างๆให้เติบโตแข็งแรง โครงการปลูกป่าในโอกาสสำคัญเกิดขึ้นมากมาย แต่การบำรุงรักษาต้นไม้หลังการปลูกนั้นยังมีน้อย
ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ช่วยกันกำจัดวัชพืช ดายหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ หลังการปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เห็นถึงความเขียวขจี ความร่มรื่น และเห็นสีเหลืองอร่ามของดอกต้นทองอุไรและต้นไม้เจริญเติบโต อีกด้วย

LineHorizonGif

 
 
“รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร”
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมกันจัดงาน “รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงาม ความดี ความเสียสละของสืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยการจัดงานครั้งที่ 31 ได้กำหนดให้มีรูปแบบของการจัดงานที่เป็นการกระชับ จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ให้คงไว้ในพิธีการที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดในทุกพื้นที่ ได้มีพิธีจุดเทียนรำลึก หน้าอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร พิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเครือข่าย รวม 34 ทุน การกล่าวคำปฏิญาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการที่จะเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่ดี เพื่อสืบสานปณิธานของสืบ นาคะเสถียร มีการมอบรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าที่ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด และพิธีวางหรีดรำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร จากส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไว้เป็นสวัสดิการกับเจ้าหน้าที่ อีกด้วย

 

ด่วน!! ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว # จระเข้บึงบอระเพ็ด ตัวที่วิ่งไล่กัดเจ้าหน้าที่ หลังถูกจับนำมาอนุบาลในบ่อพักชั่วคราวไว้นาน 4 วัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)
นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจะปล่อยจระเข้
ที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับนำมาอนุบาลไว้ในบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เนื่องจากจระเข้ตัวดังกล่าวมีพฤติกรรมดุร้าย วิ่งไล่กัดเจ้าหน้าที่ ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์

ที่ประชุมได้หารือกันในทุกด้าน โดยยึดหลักให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และคำนึงถึงความปลอดภัยของจระเข้ เป็นหลักสำคัญ ตามข้อสั่งการของอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมประมง
ผลการประชุม ได้ข้อสรุปว่า ให้เจ้าหน้าที่รีบปล่อยจระเข้ คืนสู่ธรรมชาติโดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้ก่อนปล่อยให้นักวิชาการ ดำเนินการดังนี้

1.เก็บข้อมูลทั่วไปของจระเข้ให้ละเอียด

2.ให้นายสัตวแพทย์ทั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมประมง เก็บตัวอย่างเลือดไว้ เพื่อนำไปตรวจ DNA และตรวจโรคพาหะ

3.ติดเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ประจำตัวไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

3.สถานที่ปล่อย ให้นำปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เพราะเขตนี้ขณะนี้มีจระเข้ตัวอื่นอาศัยอยู่หลายตัว จระเข้ตัวนี้ จะได้มีโอกาสได้มีคู่ผสมพันธุ์ และเขตนี้เป็นเขตที่สัตว์น้ำทุกชนิดอยู่ได้อย่างปลอดภัยสูง และมีน้ำท่วมขังทั้งปี

4.วันเวลาที่จะทำการปล่อย ที่ประชุมมีมติ กำหนดจะทำการปล่อยจระเข้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ตามหลักวิชาการแล้วเป็นช่วงแสงสว่างกำลังดี และอากาศไม่ร้อน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

เมื่อถึงเวลา 18.00 น. ตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนางสาววีรยา  โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสาวพิมพ์ชนก  สรงมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
นายสุพัตน์  ศรีพัฒน์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายทวีโชค  ละม้ายศรีสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เริ่มลงมือปฎิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้ประชุมกัน กล่าวคือ

1. ทำการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำไปใช้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และโรคติดเชื้อในจระเข้ ซึ่งการดำเนินการกระทำโดยนายสัตวแพทย์ และทำอย่างระมัดระวัง และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้จระเข้ และเจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย

2. ทำการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หมายเลข 744 20 60 12 NC 00600

3.เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการปล่อยจระเข้คืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตามที่ที่ประชุมกำหนดไว้

LineHorizonGif

 S 3661827

ชมความงาม ความน่ารัก ของกระรอกน้อย หน้าบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W. Cooper จังหวัดนครสวรรค์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ขอเชิญชมคลิปความน่ารัก น่าเอ็นดู และความมีน้ำใจรู้จักแบ่งรู้จักปัน ของครอบครัวกระรอกหลากสี หน้าบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper

จากคลิป จะเห็นได้ว่า มีลูกกระรอกตัวเล็กๆ จำนวน 3-4 ตัว ลงมากินขนุน และ ข้าวสวย ที่เจ้าหน้าที่แอบวางไว้ ที่โคนต้นกระบก บริเวณหน้าบ้าน โดยสังเกตุได้จากขนที่ยังไม่เจริญเต็มที่คาดว่าอายุไม่เกิน 3 เดือน

ในเวลาเดียวกัน มีกระรอกหลากสีตัวเต็มวัย 2-3 ตัว ลงมากินอาหารด้วยกัน โดยไม่ไล่กัดกัน พฤติกรรมเช่นนี้ คาดว่าน่าจะเป็นกระรอกครอบครัวเดียวกัน กระรอก ฝูงต้นกระบกต้นนี้ น่าจะอาศัยอยู่ด้วยกันประมาณ 7-9 ตัว

บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper เป็นบ้านที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง อดีตเคยใช้เป็นที่เก็บเงินค่าภาคหลวงการทำไม้ สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทย รัฐบาลได้นำเงินที่เก็บได้ไปสร้างสนามบินดอนเมือง เส้นทางรถไฟ และอื่นๆ ที่เป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในยุคนั้นถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน บ้านหลังนี้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติการทำไม้สักและแหล่งศึกษาธรรมชาติกลางเมืองปากน้ำโพ และห้องหนึ่งใช้เป็นบ้านพักของ ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ด้วย 

“ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด”
ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564” ตามโครงการปลูกป่าในเมืองบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 และเปิดตัว(kick off) ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน และ ประชาชน เข้าร่วมประมาณ 50 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

การปลูกได้ใช้กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ยางนา หว้า นนทรี พะยอม สะเดา พฤกษ์ ขี้เหล็ก มะขามเทศ กระกินเทพา และไผ่ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,300 กล้า รวมพื้นที่ปลูกนำร่อง 13 ไร่ เป็นพื้นที่ดินเดิมที่กรมชลประทาน ได้กองดินที่ได้ขุดลอกรวมกองไว้ นำมาปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และได้ระดับ ทั้งนี้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กำหนดเป้าหมายจะทำการปลูกป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ในปี 2564 นี้ ให้ได้ 300 ไร่ จะเริ่มทะยอยปลูกไปเรื่อยๆ จนครบ โดยจะเชิญชวนจิตอาสา เยาวชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มาร่วมกันปลูกให้เสร็จสิ้นครบตามเป้าหมาย ต่อไป

ในการเตรียมพื้นที่ปลูกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้ขุดหลุมปลูกขนาดใหญ่ และรองก้นหลุมด้วยดินที่มีอินทรียวัตถุสูง และได้เชิญชวนส่วนราชการมาร่วมกันเตรียมหลุมปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ ให้กับคนไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินต่อไป

LineHorizonGif